ADS Portal
30 Historiske data før 2010
50 Rapporter
60 Rapporter-Statistik
100 Vejledninger
110 Lovgivning
120 FAQ
Nyheder fra Affaldsdatasystemet

01-11-2021 - Lukkevindue d. 03. november 2021

Grundet opdatering af Affaldsdatasystemet er der et lukkevindue Onsdag d. 03. november mellem kl. 9 og 13 hvor systemet ikke vil være tilgængeligt

07-06-2021 - Lukkevindue 8. juni mellem 8 og 10.

Grundet opdatering er ADS nede i morgen mellem kl.  8 og 10

02-02-2021 - Lukkevindue d. 3. februar 2021

Grundet opdatering af Affaldsdatasystemet er der et lukkevindue Onsdag d. 03. februar mellem kl. 9 og 13

21-12-2020 - Ny version af Affaldsdatasystemet

Vi har i dag deployet ADS version 2.10 på Produktion – primært med implementering af reglerne for ”Farligt Affald”, der træder i kraft den 1. januar 2021.

21-12-2020 - Affaldsstatistik 2019

Så er affaldsstatistik 2019 udkommet

25-11-2020 - Ny release

Så er releasen overstået

17-11-2020 - Lukkevindue d. 25. november 2020

Grundet opdatering af Affaldsdastasystemet er der et lukkevindue Tirsdag d. 25. november mellem kl. 9 og 12

29-06-2020 - Lukkevindue d. 30. juni 2020

Grundet opdatering er Affaldsdatasystemet lukket for indberetning d. 30 juni 2020 mellem kl. 9.00 og 11.00.

 

Undskyld ulejligheden

27-05-2020 - Affaldsstatistik 2018

Så er Affaldsstatistik 2018 udkommet

24-04-2020 - Det nye nyhedsbrev er udkommet

Så er Nyhedsbrev forår 2020 publiceret på Nyhedsbrev forår 2020

17-04-2020 - Lukkevindue

Grundet opdatering af Affaldsdastasystemet er der et lukkevindue mandag d. 20. maj mellem kl. 9 og 12

21-01-2020 - Problemer med afsendelse af kvitteringer fra e-boks

Der er i øjeblikket generelle driftsudfordringer hos e-Boks der kan give gener for Affaldsdatasystemet

17-01-2020 - Lukkevindue d. 20. januar 2020

Grundet en mindre fejlrettelse vil Affaldsdatasystemet være lukket mellem 13 og 14 mandag den 20. januar.

20-12-2019 - Det nye nyhedsbrev er udkommet

Så er Affaldsdatasystemets nyhedsbrev for vinteren 2019 udkommet. Det kan ses her

24-09-2019 - Affaldsstatistik 2017 er udkommet

Miljøstyrelsen har nu udgivet Affaldsstatistik 2017 på baggrund af jeres indberetninger til Affaldsdatasystemet. Affaldsstatistikken er et vigtigt redskab for at kortlægge affaldsstrømme og planlægning i affaldssektoren.

Arbejdet med at kvalitetssikre data til Affaldsstatistik 2018 er allerede i fuld gang.

Du kan læse Affaldsstatistik 2017 her.

28-06-2019 - Det nye nyhedsbrev er udkommet

Så er det nye nyhedsbrev udkommet. det kan findes her Nyhedsbrev sommer 2019

28-06-2019 - Præcisering af bygherreindberetningen

Indberetning fra bygherre

Vi vil gerne henlede opmærksomheden på, at det i forbindelse med sidste opdatering er muligt at indberette med rollen ”Bygherre”, når manuel og CSV-import indberetningerne anvendes. Rollen skal anvendes, når man benytter affald som byggemateriale. Hvis et anlægsarbejde ikke er placeret på det p-nummer, hvor der indberettes fra, fx ved etablering af en støjvold, vælges en kommunekode for den kommune, hvor anlægsarbejdet finder sted. Hvis det drejer sig om flere kommuner, indberettes den skønsmæssige mængde for hver kommune.

27-06-2019 - Print bilag VII

Indberet din grønlistede eksport - og print bilag VII med det samme.

Når du overfører grønlistet affald til udlandet, skal du have Bilag Vii med.

Du skal også indberette eksporten til Affaldsdatasystemet.

Nu kan du gøre begge dele på én gang.

Affaldsdatasystemet giver nu mulighed for at overføre de oplysninger, som du indberetter, direkte til bilag VII, som du kan printe og give til chaufføren, når du har indberettet eksporten til Affaldsdatasystemet. Systemet indeholder en skabelon, som du kan bruge næste gang du eksporterer det samme. Systemet hjælper dig samtidigt med at få styr på nogle af oplysningerne om bl.a. afsender og modtager.

Nogle af oplysningerne er valgfrie, fordi man måske ikke lige ved f.eks. hvilket transportselskab man vil bruge, når man indberetter. Det kan skrives på i hånden lige før transporten sendes afsted.

Det digitale bilag VII er i en tidlig fase, og vi har brug for din hjælp til at pege i retning af, hvad vi skal udvikle videre på. Giv os dit feedback. Hvad er godt og skidt i det du ser? Hvad kunne du tænke dig i en fremtidig version? Hvad kan vi automatisere, og hvad kan vi ellers hjælpe brugeren med?

06-06-2019 - Ny opdatering af Affaldsdatasystemet

Så er der foretaget endnu en opdatering og tilrettelse af affaldsdatasystemet.

Denne nyhedsfeature er et af de nye tiltag.

Følg med i nyheder her og i det kommende nyhedsbrev for beskrivelser af andre nye ting.

 

MVH Affaldsdatateamet