ADS Portal
30 Historiske data før 2010
50 Rapporter
60 Rapporter-Statistik
100 Vejledninger
110 Lovgivning
120 FAQ
Velkommen til ADS Portalen

Velkommen til Affaldsdatasystemets administrationsportal.

Det er her muligt at fremsøge egne indberetninger via søgefunktionen samt danne standardrapporter for egne affaldsdata.

Den enkelte bruger får stillet de data til rådighed, som systemet tillader baseret på den rolle, man har fået tildelt i systemet.


Du får adgang til Affaldsøkonomi, ved at logge ind med NemID.

 

 

Nyheder fra Affaldsdatasystemet

24-09-2019 - Affaldsstatistik 2017 er udkommet

Miljøstyrelsen har nu udgivet Affaldsstatistik 2017 på baggrund af jeres indberetninger til Affaldsdatasystemet. Affaldsstatistikken er et vigtigt redskab for at kortlægge affaldsstrømme og planlægning i affaldssektoren.

Arbejdet med at kvalitetssikre data til Affaldsstatistik 2018 er allerede i fuld gang.

Du kan læse Affaldsstatistik 2017 her.

28-06-2019 - Præcisering af bygherreindberetningen

Indberetning fra bygherre

Vi vil gerne henlede opmærksomheden på, at det i forbindelse med sidste opdatering er muligt at indberette med rollen ”Bygherre”, når manuel og CSV-import indberetningerne anvendes. Rollen skal anvendes, når man benytter affald som byggemateriale. Hvis et anlægsarbejde ikke er placeret på det p-nummer, hvor der indberettes fra, fx ved etablering af en støjvold, vælges en kommunekode for den kommune, hvor anlægsarbejdet finder sted. Hvis det drejer sig om flere kommuner, indberettes den skønsmæssige mængde for hver kommune.

28-06-2019 - Det nye nyhedsbrev er udkommet

Så er det nye nyhedsbrev udkommet. det kan findes her Nyhedsbrev sommer 2019

27-06-2019 - Print bilag VII

Indberet din grønlistede eksport - og print bilag VII med det samme.

Når du overfører grønlistet affald til udlandet, skal du have Bilag Vii med.

Du skal også indberette eksporten til Affaldsdatasystemet.

Nu kan du gøre begge dele på én gang.

Affaldsdatasystemet giver nu mulighed for at overføre de oplysninger, som du indberetter, direkte til bilag VII, som du kan printe og give til chaufføren, når du har indberettet eksporten til Affaldsdatasystemet. Systemet indeholder en skabelon, som du kan bruge næste gang du eksporterer det samme. Systemet hjælper dig samtidigt med at få styr på nogle af oplysningerne om bl.a. afsender og modtager.

Nogle af oplysningerne er valgfrie, fordi man måske ikke lige ved f.eks. hvilket transportselskab man vil bruge, når man indberetter. Det kan skrives på i hånden lige før transporten sendes afsted.

Det digitale bilag VII er i en tidlig fase, og vi har brug for din hjælp til at pege i retning af, hvad vi skal udvikle videre på. Giv os dit feedback. Hvad er godt og skidt i det du ser? Hvad kunne du tænke dig i en fremtidig version? Hvad kan vi automatisere, og hvad kan vi ellers hjælpe brugeren med?


Flere nyheder...