ADS Portal
30 Historiske data før 2010
50 Rapporter
60 Rapporter-Statistik
80 Indsigelser / Objections
100 Vejledninger
110 Lovgivning
120 FAQ
Velkommen til ADS Portalen

Velkommen til Affaldsdatasystemets administrationsportal.

Det er her muligt at fremsøge egne indberetninger via søgefunktionen samt danne standardrapporter for egne affaldsdata.

Den enkelte bruger får stillet de data til rådighed, som systemet tillader baseret på den rolle, man har fået tildelt i systemet.

Oplever du problemer med at logge på, så prøv at benytte Chrome.


Du får adgang til Affaldsøkonomi, ved at logge ind med NemID.Nyheder fra Affaldsdatasystemet

11-03-2022 - Error-meddelelse ved login med Nem-ID

Hvis du får en error-medelelse, når du logger på ADS-portalen med din virksomheds Nem-ID, så forsøg i stedet at tilgå portalen med følgende link: https://www.ads.mst.dk/Default.aspx

07-03-2022 - Gennemgang af indberetning af farligt affald i Affaldsdatasystemet

D. 2. marts og 4. marts har Miljøstyrelsen sendt et brev via e-boks til virksomheder, der har genereret, transporteret eller mæglet/forhandlet farligt affald i det forrige år (2021). I har modtaget et brev, hvis jeres virksomhed f.eks. har fået afhentet eller har afleveret et brugt batteri, spildolie eller kemikalierester fra jeres virksomhed. Hvis jeres virksomhed har modtaget et brev, har I mulighed for se jeres mængder af farligt affald på denne hjemmeside ved at logge ind og klikke på rubrikken ”indsigelser” nederst i venstre side af skærmen. Hvis du er enig i mængderne af farligt affald, skal du ikke foretage dig mere. Hvis du ser fejl i mængderne, skal du give Miljøstyrelsen besked inden den 1. april. Hvis du ikke giver Miljøstyrelsen besked, vil Miljøstyrelsen antage, at mængderne er korrekte. Du finder en vejledning til, hvordan du giver Miljøstyrelsen besked på dette link: https://mst.dk/media/240128/klik-guide-til-indsigelser-om-farligt-affald.pdf

 

Baggrunden for brevene i jeres e-boks, er affaldsdatabekendtgørelsen §§ 11-14 om indberetning af farligt affald til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem. Ifl. § 12, stk. 1, fremsendes indberetningen til affaldsproducenten, affaldstransportøren, forhandlere og mæglere, der inden 1. april året efter indberetningsåret skal give Miljøstyrelsen meddelelse om eventuelle fejl i indberetningen. Reglerne trådte i kraft 1. januar 2021, og gælder for indberetninger af farligt affald fra 1. januar 2021.

01-12-2021 - Nye vejledninger

Der er lagt nye vejledninger for manuel indberetning, CSV-indberetning, System til system-indberetning samt supplement til system til system-vejledning på https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsdatasystemet/indberetning-af-affaldsdata/

 

21-12-2020 - Affaldsstatistik 2019

Så er affaldsstatistik 2019 udkommet

27-06-2019 - Print bilag VII

Indberet din grønlistede eksport - og print bilag VII med det samme.

Når du overfører grønlistet affald til udlandet, skal du have Bilag Vii med.

Du skal også indberette eksporten til Affaldsdatasystemet.

Nu kan du gøre begge dele på én gang.

Affaldsdatasystemet giver nu mulighed for at overføre de oplysninger, som du indberetter, direkte til bilag VII, som du kan printe og give til chaufføren, når du har indberettet eksporten til Affaldsdatasystemet. Systemet indeholder en skabelon, som du kan bruge næste gang du eksporterer det samme. Systemet hjælper dig samtidigt med at få styr på nogle af oplysningerne om bl.a. afsender og modtager.

Nogle af oplysningerne er valgfrie, fordi man måske ikke lige ved f.eks. hvilket transportselskab man vil bruge, når man indberetter. Det kan skrives på i hånden lige før transporten sendes afsted.

Det digitale bilag VII er i en tidlig fase, og vi har brug for din hjælp til at pege i retning af, hvad vi skal udvikle videre på. Giv os dit feedback. Hvad er godt og skidt i det du ser? Hvad kunne du tænke dig i en fremtidig version? Hvad kan vi automatisere, og hvad kan vi ellers hjælpe brugeren med?


Flere nyheder...